dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

W pracy [94]

Informacja o nowym przedstawicielu firmy

Informacja o nowym przedstawicielu firmy. Dokument Word do edycji. Informacja o zmianie przedstawiciela firmy. Termin spotkania z nowym przedstawicielem. ...

pobierz >>
Informacja o nowym przedstawicielu firmy

Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę

Wzór dokumentu z informacją o anulowaniu pełnomocnictwa pracownikowi z powodu rozwiązania umowy o pracę. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę

Informacja o niewypłąceniu tzw. 13 pensji

Wzór dokumentu z informacją dla pracowników firmy o problemach finansowych firmy oraz niewypłaceniu 13stej pensji. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Informacja o niewypłąceniu tzw. 13 pensji

Informacja o zatrudnieniu (dla pracodawcy)

Wzór pisma skierowanego do osoby fizycznej z informacją, że została zatrudniona na danym stanowisku pracy. W piśmie znajdują się informacje dotyczące zajmowanego stanowiska, okresu zatrudnienia oraz wynagrodzenia. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Informacja o zatrudnieniu (dla pracodawcy)

Informacja o zwolnieniu z pracy

Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów w firmie. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Informacja o zwolnieniu z pracy

Odmowa w spełnieniu planów zawodowych

Dokument dla firm. W piśmie znajduje się podziękowanie w związku z chęcią podjęcia pracy przez osobę, której to pismo dotyczy oraz odmowa ze względu na brak stanowiska na jakim ta osoba chciałaby pracować. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Odmowa w spełnieniu planów zawodowych

Odpowiedź na ofertę pracy

Dokument dla firmy. Jest to wzór odpowiedzi do osoby ubiegającej się o dane stanowisko pracy z informacją, że dane stanowisko już zostało zajęte. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Odpowiedź na ofertę pracy

Odpowiedź na skargę na personel

Przykładowa odpowiedź na skargę, która przyszła do firmy z powodu niewłaściwego zachowania personelu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Odpowiedź na skargę na personel

Odrzucenie prośby o podwyżkę

Wzór pisma, które informuje o odrzuceniu prośby o podwyżkę dla pracownika. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Odrzucenie prośby o podwyżkę

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników na wolne stanowisko

Wzór ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników na wolne stanowisko w firmie. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników na wolne stanowisko

Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Wzór ostatniego ostrzeżenia pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę z w/w pracownikiem. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej

Wzór oświadczenia składanego przez pracownika o niepodejmowaniu działań w trakcie zatrudnienia oraz przez określony w dokumencie okres po rozwiązaniu umowy, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na wizerunek firmy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej

Podziękowanie za udział w teście

Pismo z podziękowaniami dla kandydata, który wziął udział w teście na stanowisko pracy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Podziękowanie za udział w teście

Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów

Wzór pisma do osoby ubiegającej się o stanowisko pracy w firmie z informacją o tym, iż ze względu na brak doświadczenia nie ma możliwości zatrudnienia. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów

Powitanie nowego pracownika

Jest to dokument mający na celu powitania nowego pracownika w firmie oraz poinformowania go o kursach i szkoleniach jakie może odbyć w celu poszerzenia swoich kompetencji. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Powitanie nowego pracownika

Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów urlopów

Wzór pisma z prośbą od zarządu firmy do pracowników, aby poinformowali o terminach w jakich zamierzają udać się na urlop wypoczynkowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów urlopów

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Prośba do pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego ze względu na zalecenia lekarskie. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę

Pismo z informacją o przyjęciu przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę

Zawiadomienie o awansie

Wzór pisma z informacją do pracownika o awansie oraz składanymi gratulacjami przez zarząd firmy z tego powodu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o awansie

Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych

Zezwolenie podpisane przez pracownika na ujawnienie danych dotyczących jego osoby na wniosek innego podmiotu gospodarczego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych

Zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika zarejestrowanego w UP

Zawiadomienie jakie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w przypadku zatrudnienia pracownika, który wcześniej był zgłoszony w w/w urzędzie jako osoba bezrobotna. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika zarejestrowanego w UP

Zaproszenie kandydata na udział w teście

Wzór zaproszenia kandydata na wolne stanowisko pracy do udziału w teście, który jest kolejnym etapem procesu rekrutacyjnego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Zaproszenie kandydata na udział w teście

Upomnienie pracownika

Wzór upomnienia pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na stanowisku pracy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Upomnienie pracownika

Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków

Dokumenty w którym kierownik budowy oświadcza o przyjęciu obowiązków budowy. Dokument sporządzony w formacie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków

Podanie o pracę

Przykładowe podanie o prace. Dokument zapisany w programie Word gotowe do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Podanie o pracę

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie rodzica o korzystaniu z uprawnień

Oświadczenie rodzica o korzystaniu z uprawnień. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie rodzica o korzystaniu z uprawnień

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy

Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy

Oświadczenie pracodawcy o kosztach

Oświadczenie pracodawcy o kosztach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji. ...

pobierz >>
Oświadczenie pracodawcy o kosztach

Wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji

Wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji

Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia

Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Zaświadczenie o zarobkach

Zaświadczenie o zarobkach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zaświadczenie o zarobkach

Karta wynagrodzeń pracowników

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Karta wynagrodzeń pracowników

Polecenie wyjazdu służbowego

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Polecenie wyjazdu służbowego

Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Ankieta personalna kandydata do pracy

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Ankieta personalna kandydata do pracy

Ankieta personalna pracownika

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Ankieta personalna pracownika

Informacja o wygaśnięciu umowy o pracę

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Informacja o wygaśnięciu umowy o pracę

Zakres czynności pracownika

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zakres czynności pracownika

Zmiana zakresu czynności pracownika

Zmiana obowiązków pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zmiana zakresu czynności pracownika

Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wliczenia/zwrotu

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wliczenia/zwrotu

Oświadczenie o wymierzeniu kary

Oświadczenie o upomnienie,przyznanie nagany lub kary pieniężnej Dokument przeznaczony dla pracodawcy, zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o wymierzeniu kary

Pismo pracodawcy o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Pismo pracodawcy o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej

Umowa o prace tymczasową

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o prace tymczasową

Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych

Umowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych

Pracowniczy kontrakt menadżerski

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Pracowniczy kontrakt menadżerski

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia za pracę w innej formie niż do rąk pracownika

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o wyrażaniu zgody na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia za pracę w innej formie niż do rąk pracownika

Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4

Oświadczenie pracownika wychowujące przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie pracownika wychowujące przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14

Oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy firmowej

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy firmowej

Wniosek o przyznanie pożyczki z funduszy świadczeń socjalnych

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie pożyczki z funduszy świadczeń socjalnych

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych

Dokument zapisany w arkuszu kalkulacyjnym gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych

Zestawienie kosztów użtkowania pojazdu do celów prowadzonej działalności gospodarczej

Dokument zapisany w arkuszu kalkulacyjnym gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zestawienie kosztów użtkowania pojazdu do celów prowadzonej działalności gospodarczej

Zestawienie wydatków związanych z używaniem samochodu udokumentowanych rachunkami

Dokument zapisany w arkuszu kalkulacyjnym gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zestawienie wydatków związanych z używaniem samochodu udokumentowanych rachunkami

Polecenie pozostania na dyżurze

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Polecenie pozostania na dyżurze

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dokument zapisany w formacie PDF. Dokument instruktaż stanowiskowy. Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy należy otworzyć w programie Adobe Acrobat. Dokument zawiera dwie strony A4 przygotowany do wydruku. ...

pobierz >>
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Karta wypadku

Karta wypadku dla osób nie zatrudnionych na umowę o prace. Dokument zapisany w formacie doc. Kartę należy otworzyć w programie Word. Dokument przygotowany do wydruku i edycji, zawiera dwie strony A4. Karta do pobrania online. ...

pobierz >>
Karta wypadku

Karta obiegowa

Karta obiegowa dokument informujący o zmianie zatrudnienia komórek zakładu. Karta zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Karta zawiera jedną stronę A4, przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Karta obiegowa

Opinia pracownika w języku angielskim

Opinia o pracowniku w języku angielskim, należy wypełnić tylko puste pola. (References). Dokument zapisany w formacie doc. Opinie o pracowniku należy otworzyć w programie Word. Dokument przygotowany do wydruku i edycji, zawiera jedną stronę A4. ...

pobierz >>
Opinia pracownika w języku angielskim

Druk na godziny nadliczbowe

Druk na godziny nadliczbowe dokument zapisany w formacie xls. Dokument należy otworzyć w programie Excel. Dokument zawiera arkusz godzin nadliczbowych i instrukcje wypełnienia. Druk z godzinami nadliczbowymi jest przygotowany do wypełnienia i edycji. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Druk na godziny nadliczbowe

Wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych do wykonywania zawodu u pracodawcy

Wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych do wykonywania zawodu u pracodawcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych do wykonywania zawodu u pracodawcy

Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd w podróży samochodem osobowym nie będacym własnością pracodawcy

Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd w podróży samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd w podróży samochodem osobowym nie będacym własnością pracodawcy

Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku pielęgniarki instrumrntariuszki

Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Karta informacyjna zawiera siedem stron A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki. ...

pobierz >>
Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku pielęgniarki instrumrntariuszki

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia

Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej

Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu jest zapisany w formacie doc. Dokument zapisany w programie Word. Deklaracja zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu

Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzamin jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu studiów podyplomowych

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu studiów podyplomowych jest za pomocą programu zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzy za pomocą programu Word. Deklaracja zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu studiów podyplomowych

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu studiów podyplomowych

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu studiów podyplomowych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Deklaracja zwiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu studiów podyplomowych

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne

Wniosek o skierowanie na szkolenie organizowanie przez PUP. indywidualne jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne jest przygotowany do pobrania ...

pobierz >>
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne

Zgłoszenie oferty pracy lub wolnego miejsca zatrudnienia

Zgłoszenie oferty pracy lub wolnego miejsca zatrudnienia jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Zgłoszenie oferty pracy lub wolnego miejsca zatrudnienia jest przygotowanie do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zgłoszenie oferty pracy lub wolnego miejsca zatrudnienia

Przykładowy biznes plan

Wytyczne do przygotowania biznes planu Przykładowy biznes plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Biznes plan zawiera: - Informacje ogólne (dane wnioskodawcy,charakterystyka ...

pobierz >>
Przykładowy biznes plan

Wzór podania o przyjęcie do służby w Policji

Wzór podania o przyjęcie do służby w Policji dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wzór podania o przyjęcie do służby w Policji

Wniosek o dofinansowanie wczasów lub wczasy pod gruszą

Wniosek składany jest przez pracownika do zakładu pracy do działu Spraw Socjalnych. Wniosek o dofinansowanie wczasów lub o wczasy \"pod gruszą\" jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek ...

pobierz >>
Wniosek o dofinansowanie wczasów lub wczasy pod gruszą

Karta zwolnienia od pracy

Karta zwolnienia z pracy. Kartę wystawia pracodawca na wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia z pracy.Karta zawiera jedną stronę A4 jest zapisana w formacie doc. Dokument przeznaczony do edycji i wydruku. Kartę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Karta zwolnienia od pracy

Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu

Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu

Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Dokument jest zapisany w programie Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy ...

pobierz >>
Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

Inwentaryzacja kasy z zestawieniem wpłacanej gotówki

Dokument inwentaryzacja kasy fiskalnej z zestawieniem wpłaconej gotówki. Dokument jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Inwentaryzacja kasy fiskalnej zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. Dokument przydatny ...

pobierz >>
Inwentaryzacja kasy z zestawieniem wpłacanej gotówki

Przepustka materiałowa

Wzór dokumentu zezwalający na wywóz z zakładu pracy materiałów ( towarów, przedmiotów). Dokument stworzony w postaci tabelki zapisany w formacie doc. Przepustkę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Przepustka materiałowa jest ...

pobierz >>
Przepustka materiałowa

Kwestionariusz osobowy pracownika niepełnosprawnego

Kwestionariusz osobowy pracownika niepełnosprawnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Kwestionariusz zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Kwestionariusz osobowy pracownika niepełnosprawnego jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Kwestionariusz osobowy pracownika niepełnosprawnego

Zestawienie raportów dobowych za miesiąc z kasy fiskalnej

Dokument w którym wpisuje się codziennie utargi z raportów dobowych z kasy fiskalnej. Na koniec miesiąca dołącza się do zestawienia z kasy fiskalnej. Zestawienie raportów sumuje kwoty zawarte w dokumencie. Dokument zapisany w formacie xls należy go otworzyć za pomocą programu Excel. Zestawienie raportów ...

pobierz >>
Zestawienie raportów dobowych za miesiąc z kasy fiskalnej

Skarga na poracodawcę

Skarga na pracodawce z powodu nie przestrzega się przepisów prawa pracy w zakresie: czasu pracy i nie przeciwdziałania się mobbingowi. Dokument należy złożyć w Państwowej Inspekcji Pracy. Skarga na pracodawce zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument po pobraniu zostanie ...

pobierz >>
Skarga na poracodawcę

Podanie o podwyżkę

Jeżeli dzięki Tobie firma zaczęła osiągać większe przychody, zyskała nowych kontrahentów, czy też znalazłeś sposób na ograniczenie kosztów - możesz starać się o podwyżkę. Do tego posłuży Ci dokument - Podanie o podwyżkę. Dokument zapisany jest w formie elektronicznej - dokument tekstowy. Otworzysz ...

pobierz >>
Podanie o podwyżkę

Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS

Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zapomogę taką można otrzymać w przypadku bardzo złej sytuacji materialnej, lub w przypadku nagłej ciężkiej choroby która wymaga kosztownego leczenia. ZFŚS występuje w zakładach pracy które zatrudniają powyżej 25 osób ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS

Wniosek o przyznanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

rawo do dodatkowego urlopu przysługuje matce, która korzystała z urlopu macierzyńskiego oraz ojcu wychowującemu dziecko, który korzystał z urlopu macierzyńskiego. Okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest okresem ochronnym dla pracownika. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Rezygnacja z procesu rekrutacyjnego do służby w Policji

Wysłałeś dokumenty do pracy w policji? Został wyznaczony termin rekrutacji ale Ty niestety nie możesz wziąć w nim udziału? Nie ma znaczenia co jest powodem: choroba, wyjazd, operacja, itp.. W takiej sytuacji najlepiej poinformować odpowiednią komendę, która organizuje rekrutację o składając pismo - rezygnacja ...

pobierz >>
Rezygnacja z procesu rekrutacyjnego do służby w Policji

Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego

Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 12 miesięcy, jako jego ojciec możesz otrzymać dodatkowy dwutygodniowy urlop ojcowski. Aby go uzyskać musisz złożyć pisemny Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego u swojego pracodawcy. Urlopu ojcowskiego nie można odstąpić matce dziecka. Dodatkowo urlop ten ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS