dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Prawo pracy [98]

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

Uniwersalna umowa o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony ...

pobierz >>
Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania ...

pobierz >>
Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o prace na czas określony

Gotowa umowa o prace na czas określony. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je ...

pobierz >>
Umowa o prace na czas określony

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów ...

pobierz >>
Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo. Zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów ...

pobierz >>
Umowa o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę ...

pobierz >>
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

Umowa zlecenie

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny prac wymienionych w piśmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz ...

pobierz >>
Umowa zlecenie

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pismo informujące o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu ...

pobierz >>
Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)

Dokument z informacją o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia a następnie oferta nowych warunków pracy. Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody, w razie odmowy informacja ...

pobierz >>
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. ...

pobierz >>
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz ...

pobierz >>
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Polubowne rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pracodawca oświadcza iż Pracodawca wywiązał się wobec niego ze wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania ...

pobierz >>
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, informacja o możliwości odwołania do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy lub złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą.Dokument Word do wypełnienia. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę ...

pobierz >>
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca w trakcie stosunku pracy bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, ...

pobierz >>
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca (przez określony czas po ustaniu stosunku pracy) bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku ...

pobierz >>
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Klauzula poufności

Dokumenty klauzuli o zachowaniu poufności zapewniają osobom pracodawcy, iż informacje, które mają być udostępnione podczas pracy pracownikowi nie będą ujawnione osobie trzeciej i w miarę możliwości zostaną zwrócone z końcem projektu. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów ...

pobierz >>
Klauzula poufności

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.Dokument Word Do uzupełnienia. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie takich jak np: czas pracy, częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, urlopy itp. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych ...

pobierz >>
Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. u pracodawcy oraz przepisami bhp

Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewnętrznymi u pracodawcy oraz przepisami bhp.Oraz oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do świadczenia pracy na powierzonym stanowisku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują ...

pobierz >>
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. u pracodawcy oraz przepisami bhp

Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem

Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem na konto bankowe. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. ...

pobierz >>
Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wymieniające szczegółowo stosunek pracy, dane pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych ...

pobierz >>
Świadectwo pracy

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy oraz prośbą o zwrot poprzedniego świadectwa pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli ...

pobierz >>
Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy z podanym powodem odmowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz ...

pobierz >>
Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej

Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. ...

pobierz >>
Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet przed powierzeniem innej czasowej pracy dla kobiety w ciąży dokument taki powinien sporządzić pracodawca i przedstawić go pracownikowi. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę ...

pobierz >>
Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu przestoju

Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. ...

pobierz >>
Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu przestoju

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

Plan urlopów

Dokument w postacie tabelki zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony pobierz >>

Plan urlopów

Karta urlopowa

Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz ...

pobierz >>
Karta urlopowa

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokumenty zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz ...

pobierz >>
Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

Karta urlopowa w okresie wypowiedzenia zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu ...

pobierz >>
Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

Karta urlopowa (urlop na żądanie)

Karta urlopowa na żądanie zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu,powód urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów ...

pobierz >>
Karta urlopowa (urlop na żądanie)

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Pismo w którym pracownik zostaje wezwany do stawienia sie w pracy z określonych powodów. Pismo zawiera informacje o pokryciu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów ...

pobierz >>
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu

Wzór wniosku jaki powinien złożyć pracownik u pracodawcy w celu przesunięcia terminu urlopu. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze ...

pobierz >>
Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Pismo skierowane do pracownika od pracodawcy z informacją o przesunięciu urlopu wypoczynkowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli ...

pobierz >>
Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Wniosek pracownika podział urlopu na części

Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na części. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony www.eforex.pl ...

pobierz >>
Wniosek pracownika podział urlopu na części

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 Kodeksu pracy. Dokument Word do uzupełnienia. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

Wzór wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu na żądanie na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz ...

pobierz >>
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

Akta osobowe pracownika część A

W części A akt osobowych powinny znaleźć się informacje o dokumentach zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat - podaje "Gazeta Prawna". Przepisy ...

pobierz >>
Akta osobowe pracownika część A

Akta osobowe pracownika część B

W aktach osobowych pracownika, w części B powinny się znaleźć informacje o dokumentach dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat ...

pobierz >>
Akta osobowe pracownika część B

Akta osobowe pracownika część C

W aktach osobowych pracownika, w części C powinny się znaleźć sie informacje o dokumentach związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat - podaje "Gazeta Prawna". Przepisy ...

pobierz >>
Akta osobowe pracownika część C

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz zawiera wszystkie szczegółowe wymienione dane osobowe. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych ...

pobierz >>
Kwestionariusz osobowy

Karta ewidencji czasu pracy

Miesięczna imienna karta ewidencji czasu pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. Dokument zapisany w programie Word w postaci tabelki ...

pobierz >>
Karta ewidencji czasu pracy

Lista płac

Lista płac. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wypełnienia i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony www.eforex.pl ...

pobierz >>
Lista płac

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

Kart wyposażenia pracownika w obuwie odzież i środki ochrony indywidualnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz ...

pobierz >>
Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy

Porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami dotyczącego zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy ze względu na złą sytuację finansową firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów ...

pobierz >>
Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych działając na podstawi art. 151 ust. 1. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli ...

pobierz >>
Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz ...

pobierz >>
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy z zawiadomieniem o zatrudnieniu bezrobotnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz ...

pobierz >>
Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Działając na podstawie art. 231 ust. 3 Kodeksu pracy informacja do wiadomości pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Dokument zawiera dokładne informacje związane z nadchodzącymi zmianami. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują ...

pobierz >>
Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy

Wzór wniosku zawiadamiającego Inspekcję Pracy o zmianie systemu czasu pracy oraz wynagrodzenia w firmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. ...

pobierz >>
Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz ...

pobierz >>
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

Dokument Word do edycji i wypełnienia. Statystyczna karta wypadku przy pracy z dokładnymi objaśnieniami. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz ...

pobierz >>
Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

Rejestr wypadków przy pracy

Rejestr wypadków przy pracy zawiera w formie tabeli. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Rejestr wypadków przy pracy

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Protokół zawierający wszystkie dane potrzebne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli ...

pobierz >>
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

Działając na podstawie art. 234 § 2 Kodeksu pracy, pismo z zawiadomieniem o wypadku przy pracy. Dokument zawiera takie informacje jak: dane poszkodowanego(poszkodowanych, rodzaj udzielonej pomocy, ustalenia zbadania przyczyn i okoliczności wypadku przez powołaną specjalną komisje w wymienionym składzie. Przepisy ...

pobierz >>
Zawiadomienie o wypadku przy pracy

Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości jednej "dniówki" ze względu na naruszenie regulaminu pracy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. ...

pobierz >>
Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej

Pismo z zawiadomieniem pracownika o nałożeniu kary pieniężnej za dopuszczenie się naruszenia obowiązków pracowniczych. Dokument Word do uzupełnienia. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie ...

pobierz >>
Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony www.eforex.pl na stronie są zamieszczone uniwersalne ...

pobierz >>
Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej

Pismo w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nałożenia kary porządkowej na pracownika, który złamał regulamin pracy. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej na podstawie art. 105 Kodeksu pracy. Informacja o umieszczeniu zawiadomienia w aktach pracownika. Dokument Word do uzupełnienia. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz ...

pobierz >>
Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia należności z wymienionego tytułu. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych ...

pobierz >>
Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

Dokument Word do wypełnienia. Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę oraz możliwości wydania świadectwa pracy na wniosek rodziny lub spadkobiercy. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu ...

pobierz >>
Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, działając na podstawie art. 93 Kodeksu pracy.Informacja iż odprawa zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika w częściach równych. Dokument do uzupełnienia. Przepisy Prawa ...

pobierz >>
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury

Pismo zawiadamiające że ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę / emeryturę pracownik otrzyma odprawę rentową / emerytalną w określonej wysokości. Dokument do uzupełnienia. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

Dokument Word do wypełnienia. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę z opisanym powodem tej decyzji. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

Informacja o zmianie norm pracy

Dokument Word do wypełnienia. Informacja na podstawie art.83 § 4 Kodeksu pracy o zmianie norm, czasu pracy. ...

pobierz >>
Informacja o zmianie norm pracy

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

Oświadczenie o niekaralności i korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu ...

pobierz >>
Oświadczenie o niekaralności i korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu ...

pobierz >>
Oświadczenie o stanie zdrowia

Umowa pracodawcy z pracownikiem

Wzór umowy o naukę zawieranej w sytuacji, gdy pracodawca finansuje ze środków własnych dalszą naukę pracownika (np. studia). Zawiera klauzulę obligującą pracownika do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w razie rozwiązania umowy o prace przez pracownika w okresie 2 lat od zakończenia kształcenia. ...

pobierz >>
Umowa pracodawcy z pracownikiem

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do pisemnego upoważnienia pracowników działu kadr/ księgowości do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów ...

pobierz >>
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. ...

pobierz >>
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Lista płac od lipca 2007

Szablon listy płac uwzględniający obniżoną składkę na ubezpieczenie rentowe (3,5 proc. zamiast 6,5 proc.) naliczaną od wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01 lipca 2007 r. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. ...

pobierz >>
Lista płac od lipca 2007

Ewidencja przebiegu pojazdu

Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego. Ewidencja służy do zapisu faktycznego przebiegu prywatnego samochodu osobowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jeżeli podczas kontroli urzędnicy stwierdzą brak ewidencji - wydatki związane z eksploatacją samochodu nie zostaną ...

pobierz >>
Ewidencja przebiegu pojazdu

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów - wzór obowiązujący od 15 marca 2007 r. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych ...

pobierz >>
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Karta rocznej ewidencji czasu pracy

Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. Dokument w formacie *.doc Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów ...

pobierz >>
Karta rocznej ewidencji czasu pracy

Lista obecności dla pracowników

Lista obecności/nieobecności dla pracowników. Plik w formacie *.xls ( aplikacja Excel ). Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony ...

pobierz >>
Lista obecności dla pracowników

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

Porozumienie miedzy pracownikiem a pracodawcą zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli ...

pobierz >>
Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

Wypadek w drodze do/z pracy

Jest to czysty wniosek z zawiadomieniem pracodawcy o odniesionym wypadku w drodze do pracy bądź w trakcie powrotu z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz ...

pobierz >>
Wypadek w drodze do/z pracy

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

Dokument zawiera skierowanie dla pracownika na wykonanie okresowych badań lekarskich. Znajdują się tutaj dwa dokumenty. 1. Skierowanie pracownika, u którego występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. 2. Skierowanie pracownika, u którego nie występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. Dokumenty ...

pobierz >>
Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

Oświadczenie dla pracującego rodzica

Jest to dokument dla pracującego rodzica dziecka do lat 4, który może wyrazić bądź nie wyrazić zgody na prace w pewnych warunkach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania ...

pobierz >>
Oświadczenie dla pracującego rodzica

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli ...

pobierz >>
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

Wzór upoważnienia osoby do potwierdzania salda i podpisywania faktur w imieniu i na rzecz spółki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. ...

pobierz >>
Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

Wzór wniosku o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Wzór wniosku jaki należy złożyć u pracodawcy w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

Dokument zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika jest sporządzony w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowedzeniem

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze, oświadczenie jest napisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie ...

pobierz >>
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, oświadczenie napisane w programie "Word" przygotowane do edycji i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów ...

pobierz >>
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

Lista płac na 2008r.

Lista płac na 2008r. Dokument zapisany w postaci arkusza kalkulacyjnego gotowy do wypełnienia i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz ...

pobierz >>
Lista płac na 2008r.

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Dokument jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć w programie Word. Porozumienie jest przygotowane do wydruku i edycji. ...

pobierz >>
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim jest zapisany w formacie doc. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim należy otworzyć za pomocą programu ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Oświadczenie pracownika o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie

Oświadczenie pracownika o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie - może być jednym z wymaganych dokumentów jakie każe złożyć Ci potencjalny pracodawca w procesie rekrutacji na ubiegane się przez Ciebie stanowisko. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak tylko złożyć takie ...

pobierz >>
Oświadczenie pracownika o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Przeznaczenie dokumentu: Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest niezbędnym dokumentem, który musi posiadać osoba przeprowadzająca kontrolę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r.. Uwagi: Do ...

pobierz >>
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Zakres Obowiązków Kierownik Działu Technicznego

Karta stanowiskowa dla Kierownika Działu Technicznego, która powinna znajdować się w przedsiębiorstwie gdzie jest utworzone stanowisko: Kierownik Działu Technicznego, który odpowiada m.in. za: - koordynację całości spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania, właściwego stanu technicznego ...

pobierz >>
Zakres Obowiązków Kierownik Działu Technicznego

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS