dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Zakresy Czynności Pracowników [25]

Sekretarka - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sekretarki. Zakres czynności dla sekretarki, która odpowiada m.in. za: - przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji związanych z firmą - przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty kierownictwa - odbieranie telefonów, faksów oraz ...

pobierz >>
Sekretarka - Karta stanowiskowa

Przedstawiciel Handlowy - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Przedstawiciela Handlowego (PH) . Zakres czynności dla przedstawiciela handlowego, który odpowiada m.in. za: - utrzymywanie kontaktów handlowych z potencjalnymi odbiorcami - organizowanie sieci sprzedaży lub akwizycja osobista - rozpowszechnianie wśród ...

pobierz >>
Przedstawiciel Handlowy - Karta stanowiskowa

Sprzedawca - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sprzedawcy. Zakres czynności dla sprzedawcy, który odpowiada m.in. za: - przyjmowanie od klientów gotówki i wydawanie reszty - rejestrowanie każdej transakcji w kasie fiskalnej - przyjmowanie dostaw towaru Dokument zawiera: - Wymagania i kwalifikacje ...

pobierz >>
Sprzedawca - Karta stanowiskowa

Magazynier - Karta stanowiskowa

arta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla magazyniera. Zakres czynności dla magazyniera, który odpowiada m.in. za: - przyjmowanie towarów do magazynu - wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych - rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej Dokument ...

pobierz >>
Magazynier - Karta stanowiskowa

Zaopatrzeniowiec - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Zaopatrzeniowca. Zakres czynności dla zaopatrzeniowca, który odpowiada m.in. za: - penetrowanie rynku pod kątem potrzeb firmy i wyszukiwanie potencjalnych dostawców - negocjowanie ogólnych warunków dostaw z wybranymi kontrahentami Dokument zawiera: - ...

pobierz >>
Zaopatrzeniowiec - Karta stanowiskowa

Technik Informatyk - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Technika - Informatyka. Zakres czynności dla technika, który odpowiada m.in. za: - obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych - dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań - projektowanie i utrzymywanie baz ...

pobierz >>
Technik Informatyk - Karta stanowiskowa

Fryzjer / Fryzjerka - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Fryzjera / Fryzjerki. Zakres czynności dla fryzjera, który odpowiada m.in. za: - strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do strzyżenia, tempery - modelowanie fryzury za pomocą ...

pobierz >>
Fryzjer / Fryzjerka - Karta stanowiskowa

Barman - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) Barmana. Zakres czynności dla barmana, który odpowiada m.in. za: - serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych przy barze - sporządzanie napojów mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych ...

pobierz >>
Barman - Karta stanowiskowa

Architekt Wnętrz - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Architekta Wnętrz. Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za: - podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac - zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, ...

pobierz >>
Architekt Wnętrz - Karta stanowiskowa

Analityk Pracy - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Analityka Pracy. Zakres czynności dla analityka, który odpowiada m.in. za: - określanie standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy - ocena zmian technologicznych środowisk organizacyjnych i ich wpływu na wykonywanie pracy na danym stanowisku - ...

pobierz >>
Analityk Pracy - Karta stanowiskowa

Adwokat - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Adwokata. Zakres czynności dla adwokata, który odpowiada m.in. za: - udzielanie porad i opinii prawnych oraz pomocy prawnej w negocjowaniu umów - zbieranie materiałów dowodowych w celu wykazania zasadności obrony - uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach ...

pobierz >>
Adwokat - Karta stanowiskowa

Administrator Sieci Informatycznych - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Sieci Informatycznych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi - prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci, ...

pobierz >>
Administrator Sieci Informatycznych - Karta stanowiskowa

Administrator Baz Danych - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Baz Danych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zarządzanie i nadzorowanie konkretnej bazy danych na podstawie dokumentacji projektowej - usprawnianie (uszlachetnianie) poszczególnych aplikacji bazy danych na ...

pobierz >>
Administrator Baz Danych - Karta stanowiskowa

Administrator Danych Osobowych - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Danych Osobowych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz wszelkich dokonywanych w nim zmian - zabezpieczanie ...

pobierz >>
Administrator Danych Osobowych - Karta stanowiskowa

Administrator Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla administratora systemów komputerowych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - stałe uaktualnianie wersji oprogramowanie systemowego i aplikacyjnego - tworzenie kopii zapasowych i ich odpowiednie przechowywanie - koordynacja i ...

pobierz >>
Administrator Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa

Agent Celny - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta celnego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej - dokonywanie zgłoszenia celnego - prowadzenie magazynu celnego Dokument zawiera: - Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska - ...

pobierz >>
Agent Celny - Karta Stanowiskowa

Agent Reklamowy - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta reklamowego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - prowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi klientami - doradzanie klientowi przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych, tj. ustalaniu zakresu usługi, środków ...

pobierz >>
Agent Reklamowy - Karta Stanowiskowa

Agent Ubezpieczeniowy - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta ubezpieczeniowego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie akwizycji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń - opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert ubezpieczenia - ...

pobierz >>
Agent Ubezpieczeniowy - Karta Stanowiskowa

Analityk Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla analityka systemów komputerowych. Zakres czynności dla analityka, który odpowiada m.in. za: - określanie sposobu działania sprzętu komputerowego, np. praca autonomiczna, praca w grupach roboczych, praca w sieci komputerowej itp. - analizowanie i tworzenie ...

pobierz >>
Analityk Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa

Ankieter - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla ankietera. Zakres czynności dla ankietera, który odpowiada m.in. za: - przeprowadzenie wywiadu telefonicznego i komputerowe notowanie odpowiedzi na zadawane pytania - skłonienie respondenta do udzielenia odpowiedzi na pytania przewidziane w wywiadzie, udzielenie ...

pobierz >>
Ankieter - Karta Stanowiskowa

Architekt Krajobrazu - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla architekta krajobrazu. Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za: - rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp. - opracowywanie programów i projektów terenów ...

pobierz >>
Architekt Krajobrazu - Karta Stanowiskowa

Asystent Dentysty - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla asystenta dentysty. Zakres czynności dla asystenta, który odpowiada m.in. za: - oczyszczanie zębów oraz przygotowywanie materiałów do zakładania plomb - dbanie o instrumenty i urządzenia dentystyczne i przygotowywanie ich do zabiegu Dokument zawiera: - ...

pobierz >>
Asystent Dentysty - Karta Stanowiskowa

Audytor - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla audytora. Zakres czynności dla audytora, który odpowiada m.in. za: - przeprowadzanie audytu – wykonywanie czynności sprawdzających - sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych Dokument zawiera: - Wymagania i kwalifikacje dla ...

pobierz >>
Audytor - Karta Stanowiskowa

Specjalista Aktuarialny - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla specjalisty aktuarialnego. Zakres czynności dla specjalisty, który odpowiada m.in. za: - ustalanie założeń do nowych form sprzedaży usług ubezpieczeniowych na podstawie wyników badań rynku ubezpieczeniowego w kraju i za granicą - prowadzenie analiz aktuarialnych ...

pobierz >>
Specjalista Aktuarialny - Karta Stanowiskowa

Specjalista ds Windykacji - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla specjalisty ds. windykacji. Zakres czynności dla specjalisty, który odpowiada m.in. za: - pośredniczenie w obrocie wierzytelnościami - współpraca z sądami, komornikami, wywiadowniami, firmami windykacyjnymi itp. Dokument zawiera: - Wymagania i kwalifikacje ...

pobierz >>
Specjalista ds Windykacji - Karta Stanowiskowa

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS