dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Język Angielski - gramatyka [79]

Czasowniki Modalne (modal verbs) - Gramatyka - Angielski do matury

Ćwiczenia wraz z odpowiedziami z angielskiego przygotowujące do matury. W pliku znajdują się ćwiczenia z czasownikami Modalnymi ( modal verbs ). Czasowniki modalne to grupa czasowników wyróżniających się tym, że MUSI PO NICH WYSTĄPIĆ CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU. Czasowniki modalne w języku angielskim ...

pobierz >>
Czasowniki Modalne (modal verbs) - Gramatyka - Angielski do matury

Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect - matura z języka angielskiego, ćwiczenia

Maturzysta jest zobligowany znać pięć czasów gramatycznych występujących w języku angielskim tj. Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect. Plik zawiera ćwiczenia na znajomość czasów gramatycznych języka angielskiego wraz z odpowiedziami. ...

pobierz >>
Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect - matura z języka angielskiego, ćwiczenia

Mowa zależna (Reported Speech) - ćwiczenia z jezyka angielskiego przygotowujące do matury

Mowa zależna (Reported Speech) jest relacjonowaniem czyjejś wypowiedzi poprzez przekazanie treści, a nie cytowanie. W wypadku gdy czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie przeszłym, należy obniżyć czas o jeden w dół, czyli teraźniejszy na przeszły, przeszły na zaprzeszły, itd. Ćwiczenia ...

pobierz >>
Mowa zależna (Reported Speech) - ćwiczenia z jezyka angielskiego przygotowujące do matury

Słwotwórstwo - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego na poziomie maturalnym

Testy ze słownictwa to jedno z podstawowych zadań podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Mają one za zadanie sprawdzić znajomości części mowy (part of speech) języka angielskiego. Do części mowy zaliczmy m.in.: Czasowniki (Verbs, Przysłówki (Adverbs), Rzeczowniki (Nouns), Zaimki (Pronouns)itd. Zadania ...

pobierz >>
Słwotwórstwo - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego na poziomie maturalnym

Strona bierna (Passive Voice) - ćwiczenia do matury

Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że wykonawca akcji jest nieznany, bądź nie jest ważnym fakt kto daną akcję wykonuje. Podstawową rzeczą o której należy pamiętać, że przy transformacji ...

pobierz >>
Strona bierna (Passive Voice) - ćwiczenia do matury

Tryby warunkowe (FIRST CONDITIONAL, SECOND CONDITIONAL, THIRD CONDITIONAL) - ćwiczenia do matury

W języku angielskim wyróżniamy trzy okresy warunkowe oraz oraz tzw. okres zerowy. Najogólniej zdanie warunkowe można opisać w ten sposób: jeśli jakiś warunek jest prawdziwy, spełniony ť to czynność może być wykonana Najczęściej struktura takiego zdania wygląda następująco: IF + condition + ...

pobierz >>
Tryby warunkowe (FIRST CONDITIONAL, SECOND CONDITIONAL, THIRD CONDITIONAL) - ćwiczenia do matury

znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego - ćwiczenia przygotowujące do egazminu gimnazajalnego

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. Zadania sprawdzające znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego na poziomie gimnazjalnym. Plik zawiera dwanaście obszernych ćwiczeń, w których znajduje się od czterech do piętnastu zdań. Ćwiczenia te sprawdzają znajomość języka ...

pobierz >>
znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego - ćwiczenia przygotowujące do egazminu gimnazajalnego

Matura -zbiór ćwiczeń zawierających znajomość niezbędnych struktur leksykalno-gramatycznych

Niniejszy plik zawiera ćwiczenia z kluczem odpowiedzi. Ćwiczenia te sprawdzają znajomość najważniejszych struktur, których opanowanie z pewnością ułatwi niejednemu maturzyście zdać ten pierwszy w życiu poważny egzamin. Kompletny arkusz zawiera osiem ćwiczeń uwzględniających stronę bierną (passive voice), ...

pobierz >>
Matura -zbiór ćwiczeń zawierających znajomość niezbędnych struktur leksykalno-gramatycznych

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEO - ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ STRUKTUR LEKSYKALNO - GRAMATYCZNYCH

Arkusz zawiera zestaw ćwiczeń typowo maturalnych, których zadaniem jest sprawdzenie wiedzy ucznia z zakresu strony biernej, mowy zależnej, czasów języka angielskiego, stopniowania przymiotników oraz trybów warunkowych. Ćwiczenia te nadają się również dla gimnazjalistów, którzy chcieliby spróbować swych ...

pobierz >>
MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEO - ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ STRUKTUR LEKSYKALNO - GRAMATYCZNYCH

CZASY W JĘZYKU ANGIELSKIM - POWTÓRKA PRZED MATURĄ

Arkusz zawiera szereg zdań dla maturzysty z języka angielskiego. Sposób w jaki zostało przygotowane ćwiczenie wymaga intensywnego myślenia co też efektywnie sprawdzi wiedzę ucznia i czy przede wszystkim rozumie użycie wymaganych od niego czasów. Plik liczy ponad czterdzieści zdań z takich czasów jak; ...

pobierz >>
CZASY W JĘZYKU ANGIELSKIM - POWTÓRKA PRZED MATURĄ

PARAFRAZY - ćwiczenia na znajomość struktur gramatycznych.

Parafraza jest swobodną przeróbką tekstu, która modyfikuje, a czasami rozwija treść oryginału, zachowując jego zasadniczy sens. Arkusz ten zawiera plik ćwiczeń dotyczących parafraz związanych z przeróżnymi konstrukcjami gramatycznymi na jakie można się napotkać podczas nauki języka angielskiego. Do zadań ...

pobierz >>
PARAFRAZY - ćwiczenia na znajomość struktur gramatycznych.

SŁOWOTWÓRSTWO - znajomość części mowy w języku angielskim.

Słowotwórstwo jest działem językoznawstwa zajmujący się sposobami powstania nowych wyrazów. Arkusz zawiera szereg ćwiczeń sprawdzających znajomość części mowy w języku angielskim na poziomie maturalnym, gdyż słowotwórstwo jest jednym z elementów sprawdzanych na maturze rozszerzonej. Do ćwiczeń został ...

pobierz >>
SŁOWOTWÓRSTWO - znajomość części mowy w języku angielskim.

Pierwszy Tryb Warunkowy (First Conditonal) -ćwiczenia

Używając Pierwszego Trybu warunkowego mówimy o czynnościach, które wydarzą się w przyszłości lub mają miejsce w teraźniejszości, jeśli zostanie spełniony pewien określony warunek. Arkusz ten zawiera szereg zdań sprawdzających znajomość tej struktury gramatycznej. Do pliku został dołączony klucz odpowiedzi, ...

pobierz >>
Pierwszy Tryb Warunkowy (First Conditonal) -ćwiczenia

(Końcówki Pytające) Question Tags - ćwiczenia wraz z kluczem do zadań.

Zwroty typu "question tags", czyli tzw. końcówki pytające są zwrotami, które stosuje się na końcu zdania, będące odpowiednikiem naszego "nieprawdaż?, czyż nie? na prawdę?". Używamy w nich czasownika pomocniczego lub modalnego takiego, jak w reszcie zdania, lecz w formie przeczącej, jeżeli całe zdanie ...

pobierz >>
(Końcówki Pytające) Question Tags - ćwiczenia wraz z kluczem do zadań.

Present Perfect vs. Past Simple - zestawienie czasów

Arkusz ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest zestawienie dwóch czasów Present Perfect i Past Simple. Zarówno jeden jak i drugi czas mają to do siebie, że uczniowie mają problmy z poprawnym ich zastosowaniem w praktyce. Plik wymaga od osoby wykonującej ćwiczenie wiedzy na ...

pobierz >>
Present Perfect vs. Past Simple - zestawienie czasów

Present Simple vs. Present Continuous - zestawienie czasów teraźniejszych

Plik zawiera ćwiczenia na dwa najważniejsze czasy teraźniejsze w języku angielskim, czas Present Simple (Czas Teraźniejsy Prosty) i czas Present Continuous (Czas Teraźniejszy Ciągły). Arkusz dotyczy porównania i sposobów zastosowania czasów teraźniejszych w praktyce. Do arkusza został dołączony klucz ...

pobierz >>
Present Simple vs. Present Continuous - zestawienie czasów teraźniejszych

Past Simple vs. Past Continuous - zestaw ćwiczeń

Arkusz zawiera szereg ćwiczeń dotyczących znajomości czasów przeszłych: Past Simple (Przeszły Prosty) i czas Past Continuous (Przeszły Ciągły). Użycie tych czasów w praktyce sprawia wiele problemów dla tych którzy uczą się języka angielskiego, gdyż odróżnienie czynności ciągłych z zakończonymi ne zawsze ...

pobierz >>
Past Simple vs. Past Continuous - zestaw ćwiczeń

Wyrażanie przyszłości - zastosowanie konstrukcji

W języku angielskim występuje wiele sposobów wyrażania przyszłości. Wszystko zależy od jego przyszłego prawdopodobieństwa, czy jest ono w stu procentach pewne, czy jest to tylko zamiar, czy też po prostu bliżej nie określona przeszła decyzja. Arkusz ten zawiera ćwiczenia na sposoby wyrażania naszych ...

pobierz >>
Wyrażanie przyszłości - zastosowanie konstrukcji

Present Simple vs. Present Continuous - ćwiczenia gramatyczne (część I )

Plik zawiera ćwiczenia gramatyczne z czasów teraźniejszych w języku angielskim Present Simple (czas teraźniejszy prosty) lub czas Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły). W arkuszu znajduje się pięć głównych zadań, a do każdego z nich po kilka ćwiczeń gramatycznych: uzupenianie luk (gap filling), ...

pobierz >>
Present Simple vs. Present Continuous - ćwiczenia gramatyczne (część I )

Present Simple vs. Present Continuous - ćwiczenia gramatyczne (część II )

Plik zawiera ćwiczenia gramatyczne z czasów teraźniejszych w języku angielskim Present Simple (czas teraźniejszy prosty) lub czas Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły). W arkuszu znajduje się z trzech głównych zadań, a do każdego z nich wiele ćwiczeń gramatycznych: uzupełnianie luk (gap filling ...

pobierz >>
Present Simple vs. Present Continuous - ćwiczenia gramatyczne (część II )

Drugi Tryb Warunkowy (Second Conditional) - ćwiczenia gramatyczne

Używając Drugiego Trybu Warunkowego (Second Conditional) mówimy o czynnościach, których realizacja jest nierealna i mówimy o nich czysto hipotetycznie. Arkusz ten zawiera szereg zdań sprawdzających znajomość tej struktury gramatycznej. Do pliku został dołączony klucz odpowiedzi, który pomoże w weryfikacji ...

pobierz >>
Drugi Tryb Warunkowy (Second Conditional) - ćwiczenia gramatyczne

Trzeci Tryb Warunkowy (Third Conditional) - ćwiczenia gramatyczne

Używając Trzeciego Trybu Warunkowego (Third Conditional) mówimy o czynnościach, których realizacja jest niemożliwa ze względu na jej przeszły charakter. Trzeciego Trybu używamy wtedy gdy mówimy o przeszłości, która mogłaby być WTEDY inna gdyby został spełniony odpowiedni warunek. Arkusz ten zawiera szereg ...

pobierz >>
Trzeci Tryb Warunkowy (Third Conditional) - ćwiczenia gramatyczne

Present Continuous (czas terażniejszy ciągły) - ćwiczenia

Maturzysta na poziomie podstawowym jest zobligowany znać pięć czasów gramatycznych występujących w języku angielskim tj. Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect.Arkusz ten zawiera zestaw ćwiczeń na czas Present Continuous (teraźniejszy ...

pobierz >>
Present Continuous (czas terażniejszy ciągły) - ćwiczenia

Present Simple (terażniejszy prosty) - ćwiczenia

Arkusz ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Present Present Simple (teraźniejszy prosty). Czas ten ma to do siebie, iż uczniowie mają problemy z poprawnym ich zastosowaniem w praktyce. Plik wymaga od osoby wykonującej ćwiczenie wiedzy na temat najważniejszych ...

pobierz >>
Present Simple (terażniejszy prosty) - ćwiczenia

Past Simple (przeszły prosty) - ćwiczenia

Plik zawiera ćwiczenia gramatyczne z czasu Past Simple (przeszły prsoty). W arkuszu znajdują się z trzy główne zadania, a do każdego z nich wiele ćwiczeń gramatycznych: uzupełnianie luk (gap filling i tłumaczenie (translation). Do arkusza został dołączony klucz z odpowiedziami dla weryfikacji ...

pobierz >>
Past Simple (przeszły prosty) - ćwiczenia

The Present Perfect Tense - ćwiczenia

Arkusz ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Present Perfect. Czas ten ma to do siebie, iż uczniowie mają problemy z jego poprawnym zastosowaniem. Plik wymaga od osoby wykonującej ćwiczenie wiedzy na temat najważniejszych zasad zastosowań czasu, co ...

pobierz >>
The Present Perfect Tense - ćwiczenia

The Past Continuous Tense (czas przesły ciągły) - ćwiczenia

Arkusz ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Past Continuous - czas przeszły ciągły. Znajdują się tutaj różnego rodzaju ćwiczenia tj. uzupełnianie luk i wybór poprawnej alternatywy. Użycie tego czasu w praktyce sprawia wiele problemów dla tych którzy ...

pobierz >>
The Past Continuous Tense (czas przesły ciągły) - ćwiczenia

The Present Perfect Continuous Tense - ćwiczenia gramatyczne

Dokument zawiera pięć obszernych ćwiczeń na znajomość czasu Present Perfect Continuous, które z pewnością poprawią naszą umiejętność jego zastosowania. W pliku możemy znaleźć ćwiczenia tj; uzupełnianie luk (gap filling), tłumaczenie zdań (translations), wybór popranej odpowiedzi (multiple choice) ...

pobierz >>
The Present Perfect Continuous Tense - ćwiczenia gramatyczne

The Past Perfect Tense - ćwiczenia gramatyczne

Czas Past Perfect Tense nazywamy czasem zaprzeszłym. Jego użycie dla osoby, która uczy się języka angielskiego może okazać się trochę skomplikowana, gdyż jego zastosowanie dotyczy czynności, która miała miejsce zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła. Dokument zawiera cztery obszerne ćwiczenia ...

pobierz >>
The Past Perfect Tense - ćwiczenia gramatyczne

The Future Simple Tense - ćwiczenia gramatyczne

Arkusz ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Future Simple (przyszły prosty). Jest to pierwszy z czasów przyszłych, które uczeń poznaje podczas nauki języka angielskiego. Plik zawiera ćwiczenia takiej jak; tłumaczenie (translations), uzupełnianie pustych ...

pobierz >>
The Future Simple Tense - ćwiczenia gramatyczne

Wyrażanie przyszłości w języku angielskim

W języku angielskim występuje wiele sposobów wyrażania przyszłości. Wszystko zależy od jego przyszłego prawdopodobieństwa, czy jest ono w stu procentach pewne, czy jest to tylko zamiar, czy też po prostu bliżej nie określona przeszła decyzja. Dokument ten zawiera ćwiczenia na sposoby wyrażania naszych ...

pobierz >>
Wyrażanie przyszłości w języku angielskim

Czasy w języku angielskim - zestawienie.

Nauka języka angielskiego przysparza niejednokrotnie wiele problemów, a schody zaczynają się już od samego początku, podczas nauki czasów, kiedy to musimy je zrozumieć i poprawnie używać. Dokument ten zawiera ich teoretyczne zestawienie. Jest to bardzo wygodne, gdyż nie musimy szukać już w wielu książkach ...

pobierz >>
Czasy w języku angielskim - zestawienie.

Czasy w języku angielskim - zestawienie konstrukcji.

Maturzysta jest zobligowany znać pięć czasów gramatycznych występujących w języku angielskim tj. Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect natomiast plik, który państwu oferujemy zawiera konstrukcje wszystkich czasów języka angielskiego ...

pobierz >>
Czasy w języku angielskim - zestawienie konstrukcji.

Czasowniki modalne w języku angielskim - porównanie.

W pliku znajduje się porównanie i klarowne wytłumaczenie czasowników modalnych w języku angielskim - modal verbs. Czasowniki modalne to grupa czasowników wyróżniających się tym, że musi po nich wystąpić czasowniki w bezokoliczniku. Jest również wiadomym, że czasowniki modalne mogą przybierać ...

pobierz >>
Czasowniki modalne w języku angielskim - porównanie.

Tryby warunkowe w języku angielskim - teoria i ćwiczenia

Dokument zawiera część teoretyczną wraz z przykładami na temat wszystkich trybów warunkowych w języku angielskim. Co więcej, znajdują się tutaj przykłady zdań do każdego z trybów i ćwiczenia, aby sprawdzić swoją wiedzę. Do ćwiczeń zostały załączone również odpowiedzi, tak aby zweryfikować własne odpowiedzi. ...

pobierz >>
Tryby warunkowe w języku angielskim - teoria i ćwiczenia

Present Simple (teraźniejszy prosty) - ćwiczenia gramatyczne

Arkusz ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Present Simple. W dokumencie znajdują się następujące rodzaje ćwiczeń: uzupełnianie luk gap filling, wybór alternatywy alternative, wielokrotny wybór multiple choice. Plik wymaga od osoby ...

pobierz >>
Present Simple (teraźniejszy prosty) - ćwiczenia gramatyczne

Strona Bierna w języku angielskim - teoria i ćwiczenia

Dokument zawiera część teoretyczna i praktyczną na temat mowy zależnej w języku angielskim. Mowa zależna Reported Speech jest relacjonowaniem czyjejś wypowiedzi poprzez przekazanie treści, a nie cytowanie. W wypadku gdy czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie przeszłym, należy obniżyć ...

pobierz >>
Strona Bierna w języku angielskim - teoria i ćwiczenia

Present Continuous - ćwiczenia gramatyczne.

Dokument ten zawiera zestaw ćwiczeń na czas Present Continuous - teraźniejszy ciągły. Jest to jeden z podstawowych czasów języka angielskiego, który każdy musi poznać, jeśli chce opanować język angielski. Znajdują się tutaj ćwiczenia na uzupełnianie luk - gap filling, wielokrotny wybór - multiple choice, ...

pobierz >>
Present Continuous - ćwiczenia gramatyczne.

Past Continuous - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego

Arkusz ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Past Continuous - Przeszły Ciągły. W dokumencie znajdują się następujące rodzaje ćwiczeń: uzupełnianie luk gap filling, tłumaczenie zdań i tworzenie pytań lub przeczeń. Plik wymaga od osoby wykonującej ćwiczenie ...

pobierz >>
Past Continuous - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego

Konstrukcja gramatyczna <i>used to</i> - zastosowanie i ćwiczenia

Konstrukcja gramatyczna used to jest odpowiednikiem czasu przeszłego prostego Past Simple. Konstrukcji tej używamy w sytuacji gdy chcemy wyrazić to co mieliśmy w zwyczaju robić w przeszłości, co więcej mogło być naszym przyzwyczajeniem. Dokument zawiera część teoretyczną, w której znajdziemy wytłumaczenie ...

pobierz >>
Konstrukcja gramatyczna <i>used to</i> - zastosowanie i ćwiczenia

Future Simple - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego.

Dokument ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Present Present Simple (teraźniejszy prosty). Czas ten ma to do siebie, iż uczniowie mają problemy z jego poprawnym zastosowaniem w praktyce. Plik wymaga od osoby wykonującej ćwiczenie wiedzy na temat najważniejszych ...

pobierz >>
Future Simple - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego.

Present Perfect Continuous - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego.

Dokument zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Present Present Continuous. Czas ten ma to do siebie, iż uczniowie mają problemy z jego poprawnym zastosowaniem w praktyce, gdyż bardzo często mylą go z czasem Present Perfect. Plik wymaga od osoby wykonującej ...

pobierz >>
Present Perfect Continuous - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego.

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim - teoria i ćwiczenia

Dokument zawiera część teoretyczną jak i przykładowe ćwiczenia na stopniowanie przymiotników w języku angielskim. Stopniowanie samo w sobie jest dość trudnym zagadnieniem gramatycznym, dlatego został opracowany materiał specjalnie dla tych, którzy mają z tym jeszcze problemy, a chcieliby mieć wszystko ...

pobierz >>
Stopniowanie przymiotników w języku angielskim - teoria i ćwiczenia

Konstrukcje gramatyczne w jezyku angielskim.

Dokument zawiera zbiór najpopularniejszych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim, które są najczęściej wykorzystywane podczas robienia ćwiczeń dotyczących parafrazy zdań, czyli przekazania tej samej informacji ale za pomocą innych słów lub konstrukcji gramatycznej. W pliku znajduje się ponad ...

pobierz >>
Konstrukcje gramatyczne w jezyku angielskim.

Present Perfect vs. Past Simple - ćwiczenia gramatyczne

Dokument ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest zestawienie dwóch czasów Present Perfect i Past Simple. Zarówno jeden jak i drugi czas mają to do siebie, że uczniowie mają problemy z poprawnym ich zastosowaniem w praktyce. Plik wymaga od osoby wykonującej ćwiczenie wiedzy na temat ...

pobierz >>
Present Perfect vs. Past Simple - ćwiczenia gramatyczne

Present Simple - ćwiczenia gramatyczne

Dokument ten zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Present Present Simple. Jest to czas teraźniejszy, które znajomość jest podstawą podczas nauki język angielskiego. Plik wymaga od osoby wykonującej ćwiczenie wiedzy na temat najważniejszych zasad ...

pobierz >>
Present Simple - ćwiczenia gramatyczne

Mowa Zależna <i>Reported Speech</i> w języku angielskim - ćwiczenia.

Mowa zależna (Reported Speech) jest relacjonowaniem czyjejś wypowiedzi poprzez przekazanie treści, a nie cytowanie. W wypadku gdy czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie przeszłym, należy obniżyć czas o jeden w dół, czyli teraźniejszy na przeszły, przeszły na zaprzeszły, itd. Dokument zawiera ...

pobierz >>
Mowa Zależna <i>Reported Speech</i> w języku angielskim - ćwiczenia.

Czasy w języku angielskim - ćwiczenia

Plik zawiera ćwiczenia na znajomość czasów gramatycznych języka angielskiego wraz z odpowiedziami. Ćwiczenie obejmuje takie czasy jak; Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect, Past Continuous, Past Simnple. Ćwiczenia głównie zrobione są na uzupełnianie luk (gap filling) i wybór ...

pobierz >>
Czasy w języku angielskim - ćwiczenia

Język angielski - zestawianie czasów poziom pre-intermediate

Arkusz zawiera szereg zdań dotyczących czasów języka angielskiego. Sposób w jaki zostało przygotowane ćwiczenie wymaga intensywnego myślenia co też efektywnie sprawdzi wiedzę ucznia i czy przede wszystkim rozumie użycie wymaganych od niego czasów. Plik liczy ponad trzydzieści zdań z takich czasów jak; ...

pobierz >>
Język angielski - zestawianie czasów poziom pre-intermediate

Present Perfect vs. Past Simple (3) - ćwiczenia gramatyczne

Plik zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych, których celem jest zestawienie czasów Present Perfect i Past Simple. Zarówno jeden jak i drugi czas mają to do siebie, że uczniowie mają problemy z poprawnym ich zastosowaniem w praktyce. Plik wymaga od osoby wykonującej ćwiczenie wiedzy na temat najważniejszych ...

pobierz >>
Present Perfect vs. Past Simple (3) - ćwiczenia gramatyczne

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Dokument zawiera ćwiczenia dotyczące czasowników nieregularnych z języka angielskiego. Ci, którzy zaczynają swoją przygodę z językiem doskonale zdają sobie sprawę, że nauka czasowników nieregularnych nie należy do łatwych rzeczy. Plik pomoże sprawdzić swoją wiedzę jak również utrwalić poznane już wiadomości. ...

pobierz >>
Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Rodzajnik określony i nieokreślony w języku angielskim - ćwiczenia

Przedimki (articles) są częściami mowy, które nie mają swojego odpowiednika w języku polskim. W języku angielskim są bardzo często używane, gdyż występują prawie przy każdym rzeczowniku. Przyswojenie zasad stosowania tychże przyimków nie jest łatwe, głównie ze względu właśnie na ich brak polskiego odpowiednika. ...

pobierz >>
Rodzajnik określony i nieokreślony w języku angielskim - ćwiczenia

Czasowniki modalne can & could - ćwiczenia

Czasowniki modalne to grupa czasowników wyróżniających się tym, że musi po nich wystąpić czasownik w bezokoliczniku. Jest również wiadomym, że czasowniki modalne mogą przybierać różne znaczenie, a wszystko to zależy od kontekstu zdania czy sytuacji. Plik zawiera sześć obszernych ćwiczeń na czasowniki ...

pobierz >>
Czasowniki modalne can & could - ćwiczenia

Czasowniki modalny: have to - ćwiczenia

Dokument zawiera zbiór ćwiczeń związanych z użyciem czasownika modalnego "have to", który bardzo często pojawia się podczas pisania sprawdzianów, testów czy też podczas wypowiedzi ustnej. Podobnie jak przy innych ćwiczeniach znajdujących się na naszej stronie został dołączony plik z odpowiedziami dla ...

pobierz >>
Czasowniki modalny: have to - ćwiczenia

Czaswoniki modalne w języku angielskim - will vs. may

Dokument zawiera szereg ćwiczeń na zastosowanie czasowników modalnych will, may oraz might. Wiadomym jest, iż czasowniki te znajdą swoje zastosowanie w sytuacjach kiedy chcemy wyrazić prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń. Do pliku zostały dołączone odpowiedzi, które z pewnością pomogą zweryfikować własne ...

pobierz >>
Czaswoniki modalne w języku angielskim - will vs. may

Mowa zależna w czasie present simple i present continuous - ćwiczenia.

Dokument zawiera szereg ćwiczeń na mowę zależną (reported speech) w języku angielskim. Podane ćwiczenia dotyczą zdań w takich czasach jak Present Simple i Present Continuous. Znajomość mowy zależnej w języku angielskim jest bardzo istotna i przydaje się podczas pisania wypracowań maturalnych. Do pliku ...

pobierz >>
Mowa zależna w czasie present simple i present continuous - ćwiczenia.

Mowa zależna w czasach Past Simple i Present Perfect - ćwiczenia gramatyczne

Dokument zawiera ćwiczenia dotyczące mowy zależnej w języku angielskim (reported speech). Ćwiczenia zostały przygotowane na czasach Past Simple i Present Perfect. Plik składa się z czterech obszernych ćwiczeń, których głównym poleceniem jest przekształcanie zdań z mowy niezależnej na zależną. Istnieje ...

pobierz >>
Mowa zależna w czasach Past Simple i Present Perfect - ćwiczenia gramatyczne

Mowa zależna - ćwiczenia gramatyczne

Dokument zawiera zbiór zdań dotyczących sprawdzenia umiejętności posługiwania się mową zależną w języku angielskim. Zdania zostały zapisane w różnych czasach, a do każdego z nich znajdziemy na końcu dokumentu klucz z odpowiedziami. Plik dotyczy czasów tj. Present Simple, Present Continuous, Past Simple, ...

pobierz >>
Mowa zależna - ćwiczenia gramatyczne

Strona bierna w present simple i present continuous - ćwiczenia

Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że wykonawca akcji jest nieznany, bądź nie jest ważnym fakt kto daną akcję wykonuje. Podstawową rzeczą o której należy pamiętać, że przy transformacji ...

pobierz >>
Strona bierna w present simple i present continuous - ćwiczenia

Strona bierna w czasach past simple i past continuous - ćwiczenia.

Plik zawiera ćwiczenia gramatyczne ze strony biernej w dwóch czasach: past simple i past continuous. Znajdziemy tutaj cztery obszerne ćwiczenia dotyczące przekształceń zdań. Do każdej formy zostały dołączone odpowiedzi. Istnieje możliwość rozwiązywania ćwiczeń bezpośrednio w edytorze tekstowym MS Office ...

pobierz >>
Strona bierna w czasach past simple i past continuous - ćwiczenia.

Strona bierna w języku angielskim - ćwiczenia

Dokument zawiera ćwiczenia gramatyczne dotyczące strony biernej w języku angielski. Ćwiczenia są tak skonstruowane, aby móc każdy kto podejmie się ich wykonania mógł w stu procentach poćwiczyć umiejętność przekształceń ze strony czynnej na stronę bierną. Jak wiadomo, jest to najczęstsze ćwiczenie spotykane ...

pobierz >>
Strona bierna w języku angielskim - ćwiczenia

Czasy w języku angielskim - powtórka

Dokument zawiera ćwiczenia na powtórkę z czasów języka angielskiego, których znajomość jest obligatoryjna przy maturze języka angielskiego. Sposób w jaki zostało przygotowane ćwiczenie wymaga intensywnego myślenia co też efektywnie sprawdzi wiedzę ucznia i czy przede wszystkim rozumie użycie wymaganych ...

pobierz >>
Czasy w języku angielskim - powtórka

Powtórka z gramatyki przed maturą z języka angielskiego.

Dokument zawiera ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur leksykalno gramatycznych jak również czasów języka angielskiego. Ponadto, znajdują się tutaj ćwiczenia, które dotyczą słowotwórstwa. Reasumując, ćwiczenia mają za zadanie sprawdzić umiejętności tegorocznego maturzysty w zakresie struktur i czasów, ...

pobierz >>
Powtórka z gramatyki przed maturą z języka angielskiego.

Mowa zależna w czasie Present Continuous

Dokument zawiera zbiór prawie siedemdziesięciu zdań do przekształcenia dotyczących mowy zależnej w czasie Present Continuous. Mowa zależna (Reported Speech) jest relacjonowaniem czyjejś wypowiedzi poprzez przekazanie treści, a nie cytowanie. W wypadku gdy czasownik wprowadzający mowę zależną jest ...

pobierz >>
Mowa zależna w czasie Present Continuous

Strona bierna w czasie Present Perfect - ćwiczenia gramatyczne.

W dokumencie znajdują się ćwiczenia dotyczące takiego zagadnienia gramatycznego jakim jest strona bierna w czasie present perfect, czyli passive voice. Znajdziemy tutaj różnego rodzaju ćwiczenia na sprawdzenie własnych umiejętności, np; transformacje zdań,wyszukiwanie błędów czy choćby tłumaczenie zdań. ...

pobierz >>
Strona bierna w czasie Present Perfect - ćwiczenia gramatyczne.

Mowa zależna w czasie Present Perfect - ćwiczenia.

Dokument zawiera szereg ćwiczeń na mowę zależną (reported speech) w języku angielskim. Podane ćwiczenia dotyczą zdań w czasie Present Perfect. Znajomość mowy zależnej w języku angielskim jest bardzo istotna i przydaje się podczas pisania wypracowań maturalnych. Do pliku został dołączony plik z odpowiedziami ...

pobierz >>
Mowa zależna w czasie Present Perfect - ćwiczenia.

Mowa zależna w czasie past simple - ćwiczenia.

Mowa zależna (Reported Speech) jest relacjonowaniem czyjejś wypowiedzi poprzez przekazanie treści, a nie cytowanie. W wypadku gdy czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie przeszłym, należy obniżyć czas o jeden w dół, czyli teraźniejszy na przeszły, przeszły na zaprzeszły, itd. Dokument zawiera ...

pobierz >>
Mowa zależna w czasie past simple - ćwiczenia.

Strona bierna w czasie future simple - ćwiczenia.

Dokument zawiera ćwiczenia dotyczące strony biernej w czasie future simple. Znajdziemy tutaj ponad pięćdziesiąt zdań na przekształcanie, jak również tłumaczenie i wyszukiwanie błędów. Strona bierna jest niezbędnym elementem gramatyki angielskiej, dlatego warto się do niej przyłożyć i mieć pewność w opanowaliśmy ...

pobierz >>
Strona bierna w czasie future simple - ćwiczenia.

Strona bierna w czasie past continuous.

Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że wykonawca akcji jest nieznany, bądź nie jest ważnym fakt kto daną akcję wykonuje. Podstawową rzeczą o której należy pamiętać, że przy transformacji ...

pobierz >>
Strona bierna w czasie past continuous.

Strona bierna w czasie past simple - ćwiczenia.

Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że wykonawca akcji jest nieznany, bądź nie jest ważnym fakt kto daną akcję wykonuje. Podstawową rzeczą o której należy pamiętać, że przy transformacji ...

pobierz >>
Strona bierna w czasie past simple - ćwiczenia.

Mowa zależna w czasie Present Simple - ćwiczenia

Dokument zawiera ćwiczenia na mowę zależną w czasie teraźniejszym prostym - Present Simple. Znajdziemy tutaj szereg przekształceń z mowy niezależnej na mowę zależną. Jest to typowe ćwiczenie, jakie można znaleźć na szkolnym sprawdzianie czy też teście sprawdzającym nasze umiejętności dotyczące mowy zależnej. ...

pobierz >>
Mowa zależna w czasie Present Simple - ćwiczenia

Mowa zależna i strona bierna - ćwiczenia gramatyczne.

Dokument zawiera ćwiczenia gramatyczne na stronę bierną (passive voice) i mowę zależną (reported speech) takich czasów jak; present simple i future simple. Ćwiczenia polegają na przekształcaniu zdań, które bardzo często pojawiają się na testach z języka angielskiego. Do ćwiczeń został dołączony plik ...

pobierz >>
Mowa zależna i strona bierna - ćwiczenia gramatyczne.

Ćwiczenia gramatyczne na mowę zależną w czasie Past Simple.

Dokument zawiera ćwiczenia dotyczące przekształceń zdań z mowy niezależnej na mowę zależną w czasie Past Simple. Mowa zależna w języku angielskim odgrywa niezwykle ważną rolę. Mamy z nią bardzo często do czynienia podczas pisania testów gramatycznych czy chociażby listów wypracowań maturalnych. Takie ...

pobierz >>
Ćwiczenia gramatyczne na mowę zależną w czasie Past Simple.

Czasy teraźniejsze z języka angielskiego - ćwiczenia.

Dokument zawiera ćwiczenia na czasy teraźniejsze z języka angielskiego. Present Simple i Present Continuous są to dwa najważniejsze i najpopularniejsze czasy, których każdy musi się nauczyć. Ćwiczenia polegają na zestawieniu dwóch czasów i ukazanie ich podstawowych różnic w praktycznym użyciu. Do pliku ...

pobierz >>
Czasy teraźniejsze z języka angielskiego - ćwiczenia.

Zestawienie czasów: Present Perfect vs. Past Simple

Dokument zawiera ćwiczenia na czas Present Perfect i Past Simple. Praktyczne zastosowanie tych czasów niejednokrotnie przysparza wiele problemów, gdyż rozopoznanie danego kontekstu zdania nie zawsze jestw stu procentach jasne. Do dokumentu został dołączony plik z odpowiedziami dla weryfikacji własnych ...

pobierz >>
Zestawienie czasów: Present Perfect vs. Past Simple

Czas przeszły prosty - ćwiczenia gramatyczne.

Plik zawiera ćwiczenia gramatyczne z czasu Past Simple (przeszły prosty). W arkuszu znajdują się trzy główne zadania, a do każdego z nich wiele ćwiczeń gramatycznych: uzupełnianie luk (gap filling i tworzenie pytań czy przeczeń. Do arkusza został dołączony klucz z odpowiedziami dla weryfikacji własnych ...

pobierz >>
Czas przeszły prosty - ćwiczenia gramatyczne.

Czas teraźniejszy ciągły - ćwiczenia gramatyczne.

Maturzysta na poziomie podstawowym jest zobligowany znać pięć czasów gramatycznych występujących w języku angielskim tj. Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect.Arkusz ten zawiera zestaw ćwiczeń na czas Present Continuous (teraźniejszy ...

pobierz >>
Czas teraźniejszy ciągły - ćwiczenia gramatyczne.

Strona bierna w języku angielskim; past simple i past continuous.

Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że wykonawca akcji jest nieznany, bądź nie jest ważnym fakt kto daną akcję wykonuje. Podstawową rzeczą o której należy pamiętać, że przy transformacji ...

pobierz >>
Strona bierna w języku angielskim; past simple i past continuous.

Strona bierna w języku angielskim: present simple i present continuous.

Plik zawiera ćwiczenia gramatyczne ze strony biernej w dwóch czasach: present simple i present continuous. Znajdziemy tutaj cztery obszerne ćwiczenia dotyczące przekształceń zdań. Do każdej formy zostały dołączone odpowiedzi. Istnieje możliwość rozwiązywania ćwiczeń bezpośrednio w edytorze tekstowym ...

pobierz >>
Strona bierna w języku angielskim: present simple i present continuous.

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS